Matematica pentru copii. Jocuri educative.

Adesea copiii manifestă reticenţe în însuşirea noţiunilor de matematică în primii ani de şcoală. Nici nu este de mirare: matematica este un domeniu abstract, în care se recurge frecvent la generalizări, iar la această vîrstă gîndirea copiilor are încă un caracter concret.
Modul în care le sunt prezentate cunoştinţele de matematică poate însă să schimbe mult atitudinea pe care o au copiii faţă de această disciplină. Dacă vor face cunoştinţă cu noţiunile matematicii (care adesea sunt dificil de înţeles chiar pentru oamenii maturi!) prin intermediul jocului şi al învăţării prin descoperire, această manieră distractivă de învăţare îi poate face să îndrăgească pînă la urmă matematica.
Prezentăm în continuare cîteva jocuri care pot fi utilizate în familiarizarea copiilor cu primele concepte ale matematicii. Jocurile pot fi folosite atît de învăţători în activitatea de la clasă cît şi de părinţii interesaţi în aprofundarea de către copii a lecţiilor predate la şcoală.

Numere mari, numere mici (potrivit pentru preşcolari şi elevi de clasa I)

Aveţi nevoie de un pachet format din 52 de cartonaşe pe care se poate scrie cu pixul sau cu markerul. Alegeţi 13 numere potrivite pentru nivelul de dezvoltare intelectuală al copilului (pentru preşcolari, numere între 1 şi 20; pentru copii de clasa I-a şi a II-a, numere între 20 şi 100). Scrieţi împreună cu copilul fiecare număr pe 4 cartonaşe. La acest joc pot participa între 2 şi 4 copii.

Jocul este similar jocului de cărţi Război. Amestecaţi cartonaşele apoi împărţiţi-le copiilor. Jucătorii îşi aşează cartonaşele unul peste altul, cu partea scrisă în jos. Apoi fiecare jucător întoarce cîte un cartonaş. Cel care are cartonaşul cu numărul cel mai mare cîştigă toate cartonaşele care au fost întoarse. Dacă numărul cel mai mare apare la doi jucători, copiii mai întorc un cartonaş. Jocul continuă pînă se termină toate cartonaşele. Puteţi folosi şi numărul cel mai mic pentru a desemna cîştigătorul. Pentru o mai bună înţelegere a noţiunii de număr, copiii trebuie încurajaţi să pronunţe numerele cu voce tare.

Cursa ecuaţiilor (pentru copiii care sunt cel puţin în clasa a III-a)

Aveţi nevoie de un set de cartonaşe cu următoarele numere: 3 cartonaşe pentru fiecare din numerele 1,2,3,4,5,6,7,8,9 şi 10; două cartonaşe pentru fiecare din numerele 11,12,13,14 şi 15 şi cîte un cartonaş pentru numerele 16,17,18,19,20,21,22,23,24 şi 25. Pot participa între 2 şi 6 jucători. Copiii trebuie să aibă o foaie de hîrtie şi un creion pe care să scrie ecuaţiile.

Jocul este jucat în runde. Pentru a începe o rundă amestecaţi cele 50 de cartonaşe şi aşezaţile cu faţa în jos. Fiecare jucător va alege 5 cartonaşe şi le va aşeza cu faţa în sus în faţa sa. Apoi va mai trage un cartonaş pe care îl va întoarce. Acest număr devine rezultatul pentru acea rundă.
Apoi toţi jucătorii încearcă să construiască o ecuaţie al cărei termen din dreapta este rezultatul stabilit anterior folosind toate cele 5 cartonaşe pe care le au şi toate cele 4 operaţii (adunare, scădere, înmjultire, împărţire). De exemplu, dacă rezultatul este 20 şi un jucător are cartonaşele 24, 3, 8, 2, 4, ecuaţia ar putea fi următoarea: 24 + (3 x 4) – (8 x 2) = 20. Fiecare număr poate fi folosit numai o dată. Nu se poate construi o ecuatie cu orice combinaţie de numere, dar copiii vor înţelege multe aspecte ale matematicii pe măsură ce descoperă acest lucru.

Primul dintre jucători care construieşte o ecuaţie corectă se ridică şi spune “Am ajuns la rezultat!”. Are la dispoziţie 30 de secunde pentru a le arăta celoralalţi ecuaţia şi restul jucătorilor verifică dacă ecuatia este corectă. Dacă este corectă, jucătorul respectiv primeşte un punct. Dacă este incorectă primeşte un punct minus iar jocul continuă.
Dacă nimeni nu poate face o ecuaţie într-un interval de timp stabilit runda este anulată. Un cîştigător este declarat cînd unul dintre jucători obţine 3 puncte.

Întreabă-mă

Aveţi nevoie de 100 de cartonaşe numerotate de la 1 la 100. La acest joc pot participa 2 copii. Primul jucător trage un cartonaş. Oponentul întreabă: “Este par sau impar?” Dacă jucătorul răspunde corect, atunci păstrează cartonaşul. Dacă răspunde incorect, oponentul ia cartonaşul. Apoi rolurile se schimbă. Jucătorul care obţine cele mai multe cartonaşe este declarat cîştigător.
Jocul poate fi jucat utilizînd şi alte întrebări: “Este prim sau neprim?” “Este multiplu de…?” “Este divizibil cu…” etc.

Bătălia zecimalelor

Aveţi nevoie de 52 de cartonaşe pe care veţi scrie 13 numere zecimale (de exemplu 365.13 sau 9.246), deci veţi avea cîte 4 cartonaşe pentru fiecare număr. Virgula trebuie să apară în diferite locuri astfel încît copiii să se familiarizeze cu zecile, sutele şi miile. Pot juca doi copii.

Amestecaţi cartonaşele şi împărţiţi-le celor 2 jucători care le vor aşeza în faţa lor. Amîndoi întorc cartonaşul de deasupra iar cel care are cel mai mare număr pe cartonaş cîştigă şi ia ambele cartonaş. Dacă pe cartonaşe este acelaşi număr vor mai întoarce un cartonaş.

O variantă aritmetică a jocului Război (pentru copiii de clasa I-a sau a II-a)

Aveţi nevoie de un pachet obişnuit de cărţi de joc dar veţi folosi numai un Popă marcat cu 0 şi aşii marcaţi cu 1,2,3,4,5,6,7,8,9 şi 10. La joc pot participa 2 copii.
Jocul poate fi jucat folosind adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea. Împăţiţi cărţile în mod egal celor doi jucători. Ambii trag cîte două cărţi. Apoi fiecare aplică operaţia stabilită numerelor de pe cărţi. Jucătorul cu numărul cel mai mare cîştigă şi ia cărţile oponentului. Jocul continuă pînă se termină cărţile.