Privirea: cum poate fi interpretată

Între toate simţurile, văzul deţine o poziţie privilegiată, cel puţin din două motive. Mai mult de trei sferturi din informaţiile pe care le recepţionează sistemul nervos din afară aparţin vederii. Pe de altă parte, deşi retina este inclusă într-un organ periferic, anatomic şi embriologic, ea poale fi considerată o prelungire a creierului care funcţionează ea însăşi ca un centru nervos. Căci între structura retinei şi a cortexului vizual primar nu există deosebiri esenţiale. Dar văzul, prin expresia specifică pe care ochii o dau întregii feţe, deschide calea explorării privirii individului pînă în resorturile cele mai caracteristice şi intime ale personalităţii acestuia.

„Mai grăitori sînt ochii decît urechile” – spune un vechi proverb -, subliniind, astfel, gradul ridicat de transparenţă a trăirilor subiective în raport cu alte simţuri. „ Un ochi plin de sinceritate răspîndeşte în jurul lui o aromă specifică… Tot sufletul, tot caracterul omului se arată pe faţa sa, în ochii săi” scria Marcus Aurelius.

O întreagă literatură poate fi adusă în sprijinul elocvenţei expresiei privirii umane (şi nu numai umane). Nu lipsite de importanţă sînt şi acele încercări fiziognomice de a asocia la o formă oculară, la o privire sau alta, caracteristici psihologice de o mare varietate. Ştim cu toţii: tristeţea, iubirea şi ura, durerea şi indiferenţa pol fi citite direct, în ochi. Uneori, asemenea caracteristici devin o pecete a persoanei faţă de care aceasta nu se mai poate proteja sau ascunde suficient.

Un exerciţiu nu lipsit de amuzament – dar nici golit de un conţinut viabil – poate justifica pînă la un punct o asemenea afirmaţie. Alegeţi singură (sau sugeraţi altei persoane s-o facă pentru dv. ) una din „privirile” de mai jos, care consideraţi că vi se potriveşte cel mai bine expresiei privirii dv. Eventual faceţi şi o alegere de rezervă. Apoi citiţi caracterizarea corespunzătoare. Veţi putea constata că în foarte multe cazuri există o bună corespondenţă cu ceea ce ştiţi dv. despre propria persoană din experienţa acumulată sau prin intermediul altor persoane.

 

Privire1

1. Temperament viu (dar mascat), acomodant, uneori docil; pentru bărbaţi-soţi, o alegere bună. Cînd persoana nu e contrariată, manifestă blîn-deţe, sinceritate, dar pînă la un punct. Capabilă de egoism, de cantonare în universul propriu pentru lungi perioade, capabilă de dragoste, rar de pasiune. Statornicie izvorîtă nu atît din sentiment, cît din puterea regulii, obişnuinţei şi lipsei forţei de a evada. Deoarece punctul de la care sinceritatea relaţiei cu alte persoane creează unele probleme de conştiinţă, persoana denunţă regula jocului.

 

Privire2
2. Temperament melancolic, visător, tristeţe structurată în expresie. Poate marca şi prezenţa invidiei, nu neapărat răutăcioasă. Persoana este capabilă de pasiune, dar de mai puţină dragoste. Sensibilitatea pentru cele ce se întîmplă în jur mai puţin dezvoltată. Sinceritatea nu e latura cea mai tare a persoanei. Atenţie: aceşti ochi îţi pot zîmbi galeş, dar de fapt privesc undeva departe (sau departe în trecut).

 

Privire3
3. Privire expresivă, frumoasă, incitantă. Ochi care nu ştiu, care nu consideră necesar să mintă, stiu însă să înteleagă multe şi, de aceea, să ierte re-ativ uşor, aceasta dintr-o ascuţime (tărie) de carac-er şi autocunoaştere a propriei valori. Nu vă amăgiţi: iertarea poate veni din înţelegere, blîn-leţe, nu însă din slăbiciune. N-o puteţi păcăli!

 

Privire4
4. Prudenţă, mare prudenţă, căci viclenia vă fixează direct! Persoana cu o astfel de privire ştie să calculeze rapid avantajele, ştie să mintă şi o face ori de cîte ori consideră că-i este util. Oblicitatea ochilor lasă deschisă calea pentru traducerea în fapt a unei anumite răutăţi. Perechea potrivită a persoanei o reprezintă fie un bărbat cel puţin la fel de viclean, fie un docil aşezat cuminte sub papuc.

 

Privire5
5. Privire largă, deschisă, însă mai mult către adîncimi de mister decît din dorinţa de a se descoperi altora. Persoana este capabilă de o mare vivacitate şi sinceritate a spiritului, de o sensibilitate vie, de temperament puternic manifestat, de o dragoste şi pasiune ridicate, deşi poate nefinalizate. Dacă este nevoită să mintă, persoana o poate face totuşi pînă la capăt, justificîndu-se cu preţul faptului acoperit. Rareori însă îşi acordă un asemenea privilegiu.

 

Privire6
6. Spirit de ordine, bun simţ şi oarecare răceală provenită mai ales din nevoia de a se apăra de rău-atea lumii. Temperament puţin conturat, pasional, dar capabil de afecţiune la un nivel moderat. Persoana cu asemenea privire simte nevoia de visare, de înţelegere, de a fi tratată cu blîndeţe. Uşor expusă vicisitudinilor, de unde rezultă adeseori o retragere prudentă şi, ca o compensare, o seninătate, ca preţ al necedării în faţa gloatei.

 

Privire7
7. Temperament cald, fără a fi pasionat. Vivacitate spirituală exprimată sporadic, însă vie şi personală. Atenţie: persoana nici nu are nevoie să-şi utilizeze, ca armă, caracteristicile de mai sus, e suficient să te pierzi în căutătura ochilor ei. Deoarece din punctul de vedere al caracterului persoana nu este o „distrugătoare”, fiind capabilă de bunătate, pentru obiectul privirilor divei rezultatul depinde de punctul de la care aceasta începe sau termină cochetăria, jocul.

 

Privire8
8. Voinţă puternică, greu de înfrînt, nefastă dacă este însoţită de răceală şi răutate. Comportament mîndru, orgolios, iritant, bătăios. Pentru un bărbat este mult mai avantajos dacă persoana cu o astfel de privire îi este aliată.

 

Privire9
9. Toate persoanele ingenue pornesc la drum cu o asemenea privire, au o asemenea deschidere necenzurată, fără discernămînt, către tot ceea ce se află în jur. Ciocnirile dese cu experienţa de viaţă le obligă însă cel mai adesea către timiditate, rezervă, blocarea voinţei de a acţiona. Privire sinceră chiar şi atunci cînd persoana doreşte să mascheze aceasta. Ea nu ştie să mintă. Cel mai adesea cade victimă. Şansa persoanei este aceea de a da de la bun început peste „jumătatea” pe măsură. Priviţi şi ţineţi minte: este singurul exemplu cert (dacă e să instituim un joc maliţios) că sinceritatea şi femeia pot fi aşezate alături în aceeaşi cutie.

 

Privire10
10. Temperament bine exprimat, uneori cu căldură, atingînd mai greu faza pasională. Personalitate echilibrată care atrage atenţia, cu o corectitudine şi cinste tranşant etalate. Bunătate bine dozată, persoana nu lunecă în greutăţi sau slăbiciuni samaritene. Bună aliată.