Despre Infopsihologia

Infopsihologia este o revistă online de psihologie care îşi propune să abordeze în paginile sale următoarele teme generale: dezvoltare personală, psihologia cuplului şi a familiei, psihologia copilului, psihologie clinică şi psihoterapie, psihologia personalităţii.

Revista se adresează cu preponderenţă publicului larg, care nu posedă formare de sprecialitate în psihologie sau într-o disciplină conexă şi care are nevoie în primul rînd de răspunsuri clare la problemele cu care se confruntă. De aceea se încearcă folosirea unui limbaj accesibil, fără a evita dificultăţile inerente tematicii abordate şi fără a sacrifica exactitatea ştiinţifică. Conţinutul articolelor este centrat mai ales pe identificarea unor soluţii la probleme de natură psihologică şi mai puţin pe controversele teoretice care există în diversele specialităţi ale psihologiei.

Cu toate că revista încearcă să rămînă accesibilă, veridicitatea ştiinţifică a informaţiei din articole rămîne o prioritate. De aceea revista poate fi utilă şi specialiştilor în domeniul psihologiei.

Contact:

Informații despre publicitate