Articole din categoria Interesante

Creativitatea și factorii creativității

Deşi semnalată ca prioritate a cercetării, problema impactului structurilor socioculturale asupra creaţiei a fost – aşa cum remarcă numeroşi autori – una dintre cele mai puţin abordate. Din raţiuni analitice sau experimentale, majoritatea studiilor au separat în mod artificial cele patru secvenţe ale creaţiei: persoană, proces, produs, mediu, transformîndu-le în teme izolate, fiecare avînd o unică identitate academică, dar uitîndu-se că doar prin unitate se poate ajunge la o perspectivă operaţională” (R. Helm, 1988).
Studiile desfăşurate în ultimul deceniu, centrate pe impactul mediului socio-cultural asupra creaţiei, sînt apreciate ca o reacţie şl necesară corecţie la orientarea aproape exclusivă a cercetării spre ecuaţia “celor 4 P” (Rhodes, 1961).

Postat în Interesante » Psihologie generală

Hormonii: ce sunt, cum acționează

Un hormon este un mesager chimic emis de glandele endocrine şi care acţionează de la distanţă asupra celulelor ţintă.

Noţiunea de hormon o include pe aceea de difuzare a unui mesaj într-un spaţiu de comunicare, care poate fi sângele, mediul extracelular sau chiar lichidul cefalorahidian pentru neurohormoni. Situl receptor pe care vine să se fixeze hormonul este o moleculă mare situată pe suprafaţa sau în interiorul ţintei.

Postat în Uncategorized

Meditatia: o modalitate simplă și la îndemînă pentru a elimina stresul

Meditatia poate să înlăture stresul cotidian aducînd cu ea pacea interioară. Dacă stresul ti-a produs anxietate, tensiune și îngrijorare trebuie să iei în considerare practicarea meditatiei. Puteți ajunge la calm și pace interioară petrecînd numai cîteva minute pe zi pentru a medita.

Oricine poate practica meditatia. Este simplu și ieftin și nu aveți nevoie de niciun echipament special. Și puteți practica meditatia oriunde vă aflați – fie că sunteți într-un parc, la plimbare, într-un autobuz aglomerat sau în camera de așteptare a unui medic.

Postat în Interesante

Yoga și beneficiile sale

Cuvîntul yoga înseamnă “uniune” în sanscrită, limba Indiei antice unde yoga a apărut, în urmă cu 5000 de ani. Ne putem gîndi la uniunea dintre minte, corp și spirit. Ceea ce noi numim “yoga” poate fi descris mai precis prin cuvîntul sanscrit “asana”, care se referă la practicarea anumit poziții ale corpului.

Asana este doar unul dintre cele opt “brațe” ale yoga, dintre care majoritatea se rereră mai degrabă la bunăstarea mintală și spirituală decît la activitatea fizică. Cu toate acestea, în occident cuvintele yoga și asana sunt adesea folosite alternativ.

Postat în Interesante

Temperamentul (tipologii temperamentale)

Temperamentul desemnează un stil constituţional de comportament care manifestă o anumită constanţă în funcţie de împrejurări şi în decursul timpului.
Originile şi natura diferenţelor individuale de dezvoltare socială şi emoţională devin din nou o preocupare importantă pentru psihologi după o jumătate de secol de dezinteres.

Noua abordare a studiului temperamentului respinge vechile clasificări fixiste, cum ar fi tipologiile lui R. Le Senne, G. Heymans, E. Wiersma etc., care nu luau în considerare nici evoluţia legată de vârstă, nici rolul experienţei, nici efectul circumstanţelor exterioare. În prezent, referinţa la modelele interacţio-niste ale dezvoltării sugerează o altă definiţie a constantelor individuale.

Postat în Interesante » Psihologie generală

Somnul: o stare modificată a conștiinței

În opoziţie cu starea de veghe, caracterizată prin activismul şi luciditatea psihicului şi Identificabilă cu conştiinţa, somnul poate fi definit ca o stare reversibilă a organismului, care se asociază cu scăderea pînă la dispariţie a reacţiilor adaptative superioare, a relaţiilor şi reacţiilor sen-zorio-motorii cu şi faţă de mediul înconjurător. Este starea în care omul rămîne complet lipsit de apărare. “Faptul că orice fiinţă superior organizată acceptă acest risc pentru o parte considerabilă a vieţii sale sugerează presupunerea că somnul trebuie să aibă o funcţie vitală” – scria cu mulţi ani în urmă Hess (1954). Tot el aprecia, prin 1965, că somnul este o funcţie fiziologică integrală, o condiţie de bază a vieţii, un fenomen fundamental pozitiv, deoarece reîmprospătează organismul şi previne epuizarea.

Postat în Interesante

Râsul și semnificațiile sale

“Ce înseamnă râsul? Ce se află în străfundul rizibilului? Ce elemente comune am putea găsi între strîmbătura unui măscărici, un joc de cuvinte, o scenă de comedie fină?” (H. Bergson, “Le Rire”)
În jurul acestor întrebări s-au structurat teorii care pot fi grupate, simplificînd, în trei categorii:

• a rîde înseamnă a discredita; râsul este o formă a agresiunii umane, scopul – a denigra pe cineva. Ideea este asociată uzual lui Hobbes, dar o putem întîlni şi la Platon, Aristotel, Cicero. Concluziile sînt împărţite: râsul este bun, împiedicînd tendinţele violente, agresive, sau este răutăcios.
• râsul este rezultatul nepotrivirii, incompatibilităţii a două stări de lucruri. După Kant, “râsul se datorează trecerii bruşte de la o stare de încordare la ceva gratuit”.

Postat în Interesante

Subconștientul

Subconștientul (numit și inconștient) este o instanţă psihică, sediu al reprezentărilor refulate, opus preconştientului-conştientului în prima topică freudiană. Teoria subconștientului constituie ipoteza fondatoare a psihanalizei; după Lacan, subconștientul este „structurat ca un limbaj”.
În conformitate cu prima topică a aparatului psihic, S. Freud numeşte subconștient instanţa formată din elemente refulate care şi-au văzut refuzat accesul la instanţa pre-conştient-conştient. Elementele acestea sunt reprezentanţi pulsionali care se supun mecanismelor proceselor primare.

Postat în Interesante » Psihanaliză

Testul Rorschach

Autorul acestei probe proiective, Herman Rorschach (născut la Zurich in 1884, mort în 1922), este unul dintre reprezentanţii de marcă ai şcolii psihiatrice elveţiene de la sfîrşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru.

Sub influenţa marelui biolog Haeckel, Rorschach a optat pentru studii medi-cale, deşi făcuse dovada unor aptitudini deosebite pentru desen. În perioada 1904 – 1909 a studiat la Neuchatel, Berlin, Berna, Zurich. După terminarea studiilor în medicină s-a specializat în psihiatrie şi a lucrat la clinica universitară din Zurich, condusă de Eugen Bleuler (medicul psihiatru care a pus în circulaţie termenul schizofrenie).

Postat în Interesante

Motivația în psihologie

Termenul “motivație” desemnează în psihologie procese fiziologice şi psihologice responsabile de declanşare, menţinerea si încetarea unul comporta-ment, ca si de valoarea apetitiva sau aversivă conferită elementelor de mediu asupra cărora se exercită acel comportament.

Motivaţia este unul din conceptele introduse în psihologie pentru a explica faptul că, într-un mediu constant, un organism nu reacţionează întotdeauna în acelaşi mod. Privat de hrană, un şoboloan traversează un grătar electrificat pentru a o obţine; sătul, el refuză. Diferenţa dintre comportamente îşi găseşte aici raţiunea într-o diferenţă dintre stările interne. Dar un individ înfometat nu manîncă orice: un şobolan refuză hrana amară sau cea care a fost asociată cu acest gust.

Postat în Interesante » Psihologie generală