Articole din categoria Relaţii interumane

Cum să recunoști un psihopat

Termenul “psihopatie” desemnează o personalitate patologică caracterizată prin instabilitate, impulsivitate şi o mare varietate a trăsăturilor de caracter şi care se manifestă in primul rând prin comportamente antisociale, neînsoţite de culpabilitate conştientă.

E. Esquirol a fost primul care a descris o monomanie instinctivă, fără tulburări de judecată, numai cu afectarea voinţei şi împingând subiectul să comită delicte. Fapt reluat de englezul J. Prichard, în 1835, care a descris o nebunie morală (engl. moral insanity). Lui V. Magnan i se datorează apoi noţiunea de dezechilibru mental (specifică „degeneraţilor-dezechilibraţi”), care va deveni, din perspectiva constituţionalistă a lui E. Dupre, perversiune instinctivă. Psihiatrul german K. Schneider o va numi, în 1923, „psihopatie”.

Postat în Relaţii interumane » Personalitati dificile

Renunțarea la fumat: metode și exerciții

Fără a pătrunde în toate detaliile aferente acestei probleme, menţionăm existenţa a două categorii de metode :

Metode care urmăresc inocularea repulsiei faţă de fumat

Dintre acestea amintim asocierea fumatului cu şocuri electrice, cu gusturi sau mirosuri neplăcute. La toate acestea se adaugă şi procedeul fumatului rapid (care constă într-o inhalaţie tot la 6 secunde pînă ce individul, datorită saturaţiei nicotinice şi disconfortului respirator, nu mai poate tolera nici o ţigară), precum şi procedeul supra-dozării numărului de ţigări fumate într-un timp dat.

Postat în Relaţii interumane » Dezvoltare personala

Metode pentru educarea voinței

După studii atente şi aprofundate, cercetătorii comportamentului uman au ajuns la concluzia că marile personalităţi ale omenirii pot fi împărţite în două categorii. Dualitatea păstrează controversa mereu actuală cu
privire la însuşirile geniului uman: acestea sunt înnăscute (transmise ereditar) sau condiţionate social-istoric? Ambele ipoteze trebuie luate în consideraţie, analizate ştiinţific şi elaborată o teorie validă. Realitatea este că aptitudinile şi talentul nu pot fi puse niciodată în valoare fără o muncă tenace, perseverentă, în care voinţa celui în cauză joacă sau nu rolul de forţă motrice.

Postat în Relaţii interumane » Dezvoltare personala

Autosugestia și succesul

“Cine pleacă în viaţă cu ideea că va reuşi, în mod fatal reuşeşte, fiindcă face ceea ce trebuie ca să reuşească”.
Emile Coue

Autosugestia este – după Coue – o idee care se transformă în act sau, altfel spus, este realizarea subconştientă a unei idei.
Sugestia “reprezintă o modalitate de activare a disponibilităţilor latente ale fiinţei umane, actul prin care o “idee trezită” şi “acceptată” de acesta, acceptarea declanşând mecanismul de realizare. Deci orice sugestie se reduce la autosugestie, atenţionează Coue, punând semnul egal între sugestia conştientă şi autosugestie.

Postat în Relaţii interumane » Dezvoltare personala

Personalitatea tip A

Cei care au o personalitate de tip A şi-ar putea pune întrebarea: “Ce pot să fac pentru a reduce probabilitatea apariţiei unei afecţiuni cardiovasculare implicată de acest tip de comportament?”.

Aţi fost tentat adesea să gîndiţi că nu vi se va întîmpla tocmai dumneavoastră să vă “îmbolnăviţi de inimă”, că în prezent nu aveţi nici un fel de probleme cu sănătatea etc. Astfel de afirmaţii le auzim frecvent în jurul nostru într-o multitudine de situaţii, ele reprezentînd, de fapt, mecanisme de apărare a Eu-lui: negare, respectiv raţionalizare (autoînşelare). În cazul de faţă, aceste două mecanisme vă pot împiedica inconştient să luaţi măsuri preventive sau terapeutice, după caz. Tocmai de aceea le-am menţionat, pentru a nu pica în capcana autoînşelării.

Postat în Relaţii interumane » Personalitate şi temperament

Scrisul și personalitatea

Scrisul constituie o deprindere pur individuală ce exprimă nivelul de cultură generală, informaţii despre profesiune, vârstă, sex, preocupări şi chiar despre starea de sănătate.

Aşa s-a născut grafologia (de la “graph” -înscriere, însemnare şi “logos” -studiu), ca disciplină ştiinţifică, punând în evidenţă faptul că fiecare
om posedă un set de gesturi personale, inconfun-dabile, toate fiind de factură psihologică. Scrisul, mai mult decât alte forme de manifestare individuală, însumează atât gesturi conştiente, cât şi inconştiente, având o încărcătură psihologică superioară gesticii, verbia-jului etc.

Postat în Relaţii interumane » Personalitate şi temperament

Cum să vorbim la telefon eficient

Telefonul aruncă o punte peste prăpastia despărţirii spaţiale a îndrăgostiţilor, rudelor sau prietenilor. Fiind imediată şi interactivă, legătura telefonică” este mai puternică decît cea realizată prin scrisori sau fax, cu condiţia luării în considerare a cerinţelor psihologice ale interacţiunii.
Înţelegerea psihologiei celuilalt ne ajută să conducem convorbirile telefonice dificile. Psihologii propun o tipologie a persoanelor de la celălalt capăt al firului:

Postat în Relaţii interumane » Dezvoltare personala

Comunicarea: modele și teorii

Comunicarea poate fi definită ca un proces şi ansamblu de comportamente care servesc la producerea, transmiterea şi receptarea de informaţii prin intermediul unor sisteme simbolice împărtăşite şi definite social.

Pentru unii, comunicarea implică recunoaşterea reci procă a intenţiilor: în acest caz, se face diferenţa între semnificaţia mesajului şi intenţia de comunicare. De asemenea, nu există comunicare decât atunci când comportamentele implicate se înscriu într-o organizare sociali In afară de psihologie, numeroase discipline concură la studiul comunicării: etologia, neuropsihologia, ştiinţele limbajului, inteligenţa artificială etc.

Postat în Relaţii interumane

Privirea: cum poate fi interpretată

Între toate simţurile, văzul deţine o poziţie privilegiată, cel puţin din două motive. Mai mult de trei sferturi din informaţiile pe care le recepţionează sistemul nervos din afară aparţin vederii. Pe de altă parte, deşi retina este inclusă într-un organ periferic, anatomic şi embriologic, ea poale fi considerată o prelungire a creierului care funcţionează ea însăşi ca un centru nervos. Căci între structura retinei şi a cortexului vizual primar nu există deosebiri esenţiale. Dar văzul, prin expresia specifică pe care ochii o dau întregii feţe, deschide calea explorării privirii individului pînă în resorturile cele mai caracteristice şi intime ale personalităţii acestuia.

Postat în Relaţii interumane

Asertivitatea: cum să comunicăm eficient

Asertivitatea este un tip de comportament caracterizat prin afirmarea propriilor drepturi într-o manieră directă, onestă și pașnică. A avea o atitudine asertivă presupune a interacționa cu alte persoane fără a avea un comportament agresiv și dominator și de asemenea fără a permite alcuiva să vă încalce drepturile, să vă domine sau să vă minimalizeze punctul de vedere.
Gîndiți-vă la următoarele situații:

Postat în Relaţii interumane » Dezvoltare personala