După studii atente şi aprofundate, cercetătorii comportamentului uman au ajuns la concluzia că marile personalităţi ale omenirii pot fi împărţite în două categorii. Dualitatea păstrează controversa mereu actuală cu privire la însuşirile geniului uman: acestea sunt înnăscute (transmise ereditar) sau
Comunicarea poate fi definită ca un proces şi ansamblu de comportamente care servesc la producerea, transmiterea şi receptarea de informaţii prin intermediul unor sisteme simbolice împărtăşite şi definite social. Pentru unii, comunicarea implică recunoaşterea reci procă a intenţiilor: în acest
Între toate simţurile, văzul deţine o poziţie privilegiată, cel puţin din două motive. Mai mult de trei sferturi din informaţiile pe care le recepţionează sistemul nervos din afară aparţin vederii. Pe de altă parte, deşi retina este inclusă într-un organ